การประชุมใหญ่คณะกรรมการอำนวยการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ปี 2013 – 2014

วันที่ 28 มิถุนายน 2014  ณ วัดเซนต์จอห์น 

ดีใจได้พบกัน การประชุมใหญ่ พิธีปฏิญาณตน

การประชุมใหญ่คณะกรรมการอำนวยการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2013 – 2014


เปิดประชุมด้วยภาวนาและฟังพระวาจา


เลขานุการอ่านรายงานการประชุม


ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการอ่านรายงานการประชุม


รายงานฝ่ายสมาชิก


รายงานฝ่ายกระแสเรียก


รายงานฝ่ายสื่อสาร


รายงานของเขต 140


รายงานของเขต 172


รายงานของเขต 194

 


รายงานของฝ่ายการเงิน


คณะกรรมการเขต 140 ปี 2014 – 2015


คณะกรรมการเขต 172 ปี 2014 – 2015


คณะกรรมการเขต 194 ปี 2014 – 2015


คุณวนิจ ประธานสภาสมัยที่ 15 แถลงนโยบายนโยบายและคณะกรรมการ


รับโอวาทจากผู้ทรงคุณวุฒิ


รับโอวาทและพรจากคุณพ่อจิตตาธิการสภาฯและสวดปิดประชุม

ดีใจได้พบกัน การประชุมใหญ่ พิธีปฏิญาณตน
Back to Homepage