การประชุมใหญ่คณะกรรมการอำนวยการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ปี 2013 – 2014

วันที่ 28 มิถุนายน 2014  ณ วัดเซนต์จอห์น 

ดีใจได้พบกัน การประชุมใหญ่ พิธีปฏิญาณตน

พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปฏิญาณตัวเข้ารับหน้าที่ประธานของสภาฯ เขต และกลุ่ม ปี 2014 -2015ดีใจได้พบกัน การประชุมใหญ่ พิธีปฏิญาณตน
Back to Homepage