เซอร์ร่าเขต 140

หน้าหลักเขต 140 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร

กิจกรรมเขต 140

8 ก.ย. 2012 เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดประชุมฟื้นฟูจิตใจ เรื่องความเชื่อ (คริสตชนทั่วโลก ต้องฟื้นฟูความเชื่อ) และการปร ะกาศข่าวดีแบบใหม่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตึกโบนุส พาสตอร์  นครสวรรค์
19 มิ.ย. 2010 ประชุมเขต 140 ประจำปี 2010 ครั้งสุดท้าย วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม วัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ
26 มี.ค. 2012 ประชุมเขต 140 ครั้งสุดท้าย  ที่อาคารโบนุส พาสตอ  จ.นครสวรรค์ เพื่อสรุปงานเก่า การจัดกิจกรรม และเลือกว่าที่ประธานเขต ปี 2012-2013 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30  ท่าน

Back to Homepage