เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


(ภาพจาก FB วัดคาทอลิกพระหฤทัย ศรีราชา)

คณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา

ที่ตั้ง
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ถนนสุขุมวิท ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20171
โทร. 08-6143-9248  0-3831-3031

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อปี 2006
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2011 เป็นลำดับที่ 1151
สังกัดเขตเซอร์ร่า 172
เป็นกลุ่มที่ 3 ในสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นกลุ่มที่ 21 ของประเทศไทย
ภาพใบแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (2021) มีจำนวนสมาชิก 36 คน
สามัญ 36 คน สมทบ - คน

คลิกดูภาพวันปฏิญาณตนที่นี่คุณพ่อยอแซฟ ยอด  เสนารักษ์
จิตตาธิการ


มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง
ประธาน

คณะกรรมการบริหาร ปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.   ยอแซฟ

จิตตาธิการ
Chaplain

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา

 

     คุณพ่อยอด  เสนารักษ์

ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110

 

2.   มารีอามักดาเลนา

ประธาน
President

174/4 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา

09-2268-2916

     นางรัชนีกูล  พวงผ่อง

จังหวัดชลบุรี  20110
rutchaneekulpuangpong@gmail.com

 

3.   มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก

รป.ฝ่ายกิจกรรม
Vice President / Activities

97/8 หมู่ 7 หมู่บ้านธาราริน ตำบลสุรศักดิ์

08-1687-7052

     นางสาวสุรภีภรณ์  คันยุไล

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110 tarkhanyulai@gmail.com

 

4.   แอนนา

รป.ฝ่ายกระแสเรียก
Vice President / Vocation

288/45 หมู่ 8 บ้านพฤกษชาติ 9 ซอย 1

09-7238-8186

     นางราณี  ผูกพัน

ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

5.   อันนา มารีอา

รป.สมาชิก
Vice President / Memberships

84/10 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา

080-107-3461

     นางนิสา  ศรีวิไล

จังหวัดชลบุรี  20110 nisafeap@hotmail.com

 

6.   อักแนส

รป.สื่อสาร
Vice President / Communications

97/8 หมู่ 7 หมู่บ้านธาราริน ตำบลสุรศักดิ์

08-1636-2061

     นางสมาน  คันยุไล

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

 

7.   มารีอา

เหรัญญิก
Treasurer

288/45 หมู่ 8 บ้านพฤกษชาติ 9 ซอย 1

08-7749-5543

     นางโสม  กะตะศิลา

ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

8.   เทเรซา

เลขา
Secretary

376/45 หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา

09-9546-6287

     นางสาววราภรณ์  สมานวงษ์วาน

จังหวัดชลบุรี  20110 Anpun395@gmail.com

 

Back to District 172