เขตเซอร์ร่า 194

หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2019 - 2020


คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ  สหายแก่น
อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
จิตตาธิการ


ยอห์น ธนัช วัชรตานนท์
ประธานเขต


คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2021 - 2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทร

ราฟาแอล อ.ชัยณรงค์  มนเทียนวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

1110  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จตุจักร  กทม. 10900 cnarong@stjohn.ac.th

086 896 9393

มาระโก นิพนธ์   แสงประดับ

ประธานสภาฯ 21-23

89/95มบ.ไลฟ์บางกอกฯ(วงแหวนอ่อนนุช) ถ.กาญจนาภิเษก ประเวศ กทม.10250 niphonsa@yahoo.com

081 911 9522

คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ  สหายแก่น

จิตตาธิการ

อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชาอุดรธานี

ยอห์นธนัช   วัชรตานนท์

ประธานเขต

ตู้ ป.ณ. 3 ปท.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรฯ 41002 ging.amp1784@gmail.com

080 404 6559

เทเรซา บุญส่ง  แน่นสิงห์

ว่าที่ประธานเขต

297 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

089 917 8543

ร๊อค บรรจงเส็งเจริญ

รป.กิจกรรม

121/15ซ.เชื้อโชติถ.ธรรมเจดีย์ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรฯ bcharoen@yahoo.com

081 380 7663

เปโตร นิคม   กายราช

รป.กระแสเรียก

199 ม. 6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่  อ.เมือง จ.สกลนคร   47230 Nikhom48@yahoo.com

081 739 6312

กาทารีนา ลักขณา  สุกใส

รป.สมาชิกฯ

121  ถ.เบ็ญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลฯ  34000
Lakana_s@live.com

081 360 5331

มารีอา สุมาลี   ดาวหน

รป.สื่อสารฯ

28/ 3 ม.4  ต.ขุหลุ  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  34130 sumalee.dawhone@gmail.com

089 864 7604

เทเรเซา นิรมลสมงาม

เหรัญญิก

เรือนนราอพาร์ตเม้นท์ 352/7ซ.หนองตุ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง

081 873 6107

ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก

เลขานุการ

32/2  ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120

095 175 9661

มารีอา วิยะดา  ดอนแสง

กรรมการ

52 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลฯ

มารีอา รัตนาภรณ์  ถาวร/ปธ.หนองคู

กรรมการ

 22 หมู่ 7  ต.นาเวียง ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

0618576042

อักแนส สมหมาย  ศรีทอง /ปธ.ช้างมิ่ง

กรรมการ

44 ม. 12  ต.ช้างมิ่ง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร47130

082-6470091

ยวงบับติสตาเกรียงศักดิ์พึ่งผล /ปธ.ขอนแก่น

กรรมการ

48/7ซ.เทพผาสุขถ.มะลิวัลย์ม.16อ.เมือง  จ.ขอนแก่น40000

097 320 1958

มารีอามักดาเรนา แนบเนียน  ดงยะโสภา /ป.โพนสูง

กรรมการ

116 ม.1  บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี  41190

080 189 5680

อันนา ทองเลี้ยง   จันทร์ไทย /ปธ.ซ่งแย้

กรรมการ

28 ม. 2  ต.คำเตย  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  35120

062 174 3116

อันนา สุลัดดา  ถาวรพัฒน์ /ปธ.เซซ่ง

กรรมการ

94 หมู่ 4  ต.เชียงเพ็ง  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร 35150                                                    

082 156 8301


Back to Homepage