ข่าว-กิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2012

วัน-เวลา กิจกรรม เอกสาร
ภาพ
5 ม.ค. 2013

บันทึกถึงท่านประธานเขต และรองประธานฝ่ายสื่อสารทุกเขต ท่านประธานกลุ่ม และรองประธานฝ่ายสื่อสารทุกกลุ่ม ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว และข้อมูลกลุ่มและข้อมูลสมาชิก รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ

 
29 ธ.ค. 2012 การประชุมเซอร์ร่าเขต 140 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2012-2013 วันเสาร์ที่ 29  ธันวาคม  2012 เวลา  8.00 น. ถึง 15.00 น. ณ วัดนักบุญลูกา  บางขาม  ลพบุรี  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต สังฆราชกิตติคุณ เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ กับสมาชิกเขต 140 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน  
29 ธ.ค. 2012 ขอเชิญอ่านจดหมายข่าวเซอร์ร่า ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 เดือนมกราคม 2013 ฉบับ Merry Christmas and Happy New Year  
29 ธ.ค. 2012 ขอคำภาวนาสำหรับคุณพ่อยอห์นบัปติส สิรนนท์ สรรเพ็ชร์ สงฆ์คณะคามิลเลียน  
23 ธ.ค. 2012 สมาชิก เซอร์ร่าทั้ง 3 กลุ่มของสังฆมณฑลจันทบุรี คือ กลุ่มจันทบุรี กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา ร่วมงานวันครอบครัวพระหฤทัย บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ให้ผู้ให้การอบรม สามเณร และผู้ปกครองสามเณร ร่วมกันสมโภชพระคริสตสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 ณ บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา  
16 ธ.ค. 2012 ขอเชิญประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมเขตครั้งที่  2  ประจำปี 2012-2013  ในวันเสาร์ที่  29  ธันวาคม  2012  ตั้งแต่เวลา  8.00 น. ถึง 15.00 น. ณ วัดนักบุญลูกา  บางขาม  ลพบุรี  และร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กับสมาชิกเขต 140 ดังกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้


 
10 ธ.ค. 2012 เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ทั้ง ๔ กลุ่ม กลุ่มนครสวรรค์ กลุ่มพิษณุโลก กลุ่มลพบุรี กลุ่มวิเชียรบุรี ร่วมฉลองบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์
 
2 ธ.ค.. 2012 เซอร์ร่ากลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี มีการประชุมกลุ่มเซอร์ร่า ครั้งที่ 4 ดำเนินการประชุมโดยคุณครูชนิตา ศิลาโคตร ประธานกลุ่ม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีครูบุษบา สนใจ พี่เลี้ยงจากกลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี มาให้กำลังใจ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน  
1-2 ธ.ค. 2012 การประชุมและฟื้นฟูจิตใจ ของเขต 194  เมื่อ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2012 ณ วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น  
25 พ.ย. 2012 กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีจัดกิจกรรมวันกระแสเรียก ให้กับนักเรียนคาทอลิกวัดนักบุญลูกาบางขาม ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พ.ย ๕๕  
25 พ.ย. 2012 กิจกรรมวันกระแสเรียก เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน “วันกระแสเรียก”
 
24 พ.ย. 2012 อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานที่ปรึกษาคณะเซอร์ร่าประเทศไทย มอบรายได้จากการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่องานกระแสเรียก จัดโดยคณะเซอร์ร่าประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2012 จำนวน ห้าแสนบาทเศษ ให้คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 2/2012-2013 ณ ห้องประชุมวัดเซนต์จอห์นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012
 
24 พ.ย. 2012 คณะกรรมการอำนวยการ สภาเซอร์ร่าประเทศไทยประชุม ครั้งที่ 2/2012-2013 ณ ห้องประชุม วัดเซนต์จอห์น เวลา 8.30 – 15.00 น.  
11 พ.ย. 2012 เซอร์ร่าสังมณฑลนครสวรรค์ทั้ง ๔ กลุ่ม กลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี กลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี กลุ่มพิษณุโลก และกลุ่มนครสวรรค์ เยี่ยมบ้านเณรยอห์นปอล นครสวรรค์ ให้กำลังใจแก่เณร  มีกิจกรรมร่วมกัน ร่ามพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วม รับประทานอาหารเที่ยงและสังสรรค์ เข้าคำนับพระคุณเจ้า และร่วมประชุมเตรียมงานฉลองบ้านเณร 10 ธ.ค. 2012
 
4 พ.ย. 2012 เซอร์ร่ากลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี มีการประชุมกลุ่มเซอร์ร่า ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีครูบุษบา  สนใจ จากเซอร์ร่าวัดนักบุญลูกา ลพบุรี และคุณอัญชัญ จากกลุ่มเซอร์ร่า พิษณุโลก ได้มาร่วมชี้แจงในการฝึกการร่วมประชุมพร้อมกัน และมอบเงินขวัญถุง ให้กับกลุ่มทดลองดังกล่าวนี้ด้วย..
24 ต.ค. 2012 24 ต.ค.เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ทั้ง ๔ กลุ่ม กลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี กลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี กลุ่มพิษณุโลก และกลุ่มนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดกระแสเรียก 2012 งานชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์
24 ต.ค. 2012 ขอคำภาวนาสำหรับวิญญาณของ คุณพ่อ ยีน แบร์รี่ สงฆ์คณะเยสุอิต 
ซึ่งพระเจ้าได้ยกไปหาพระองค์แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ด้วยโรคมะเร็งและโรคชรา
16 ต.ค. 2012 กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรี จัดทำเสื้อปีแห่งความเชื่อจำหน่ายราคาถูก
เป็นเสื้อยืด คอวี เนื้อผ้าดี ใส่สบาย มีทั้งหมด 12 สี 5 ขนาด (ขนาด  ss  S  M  L  XL)  ตัวละ 160 บาทเท่านั้น จำนวนจำกัด สนับสนุนกระแสเรียก ซื้อเสื้อปีแห่งความเชื่อของกลุ่มเซอร์ร่าลพบุรี รายได้ทั้งหมดเข้าโครงการขยายกลุ่มเซอร์ร่าใหม่
15 ต.ค. 2012 ยอห์นบอสโก ศักดิ์ ผลวารินทร์ อายุ 75 ปี 
พี่ชายคุณสุภาพ-คุณหมอสมชาย (เซอร์ร่าเซนต์จอห์น) ลุงของคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ (คณะคามิลเลียน) ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อคืนนี้ เวลา 20.00 o. ณ โรงพยาบาลศิริราช  กำหนดพิธีสวด ณ ศาลาวัดเซนต์หลุยส์ ทุกคืนเวลา 20.00 น.ถึงวันศุกร์ที่ 19 ตค.55 แล้วจึงเคลื่อนไปบรรจุ ณ สุสานวัด น. มีคาเอล ดอนกระเบื่อง บ้านโป่ง วันเสาร์ที่ 20 ตค. เวลา 10.00 น.
 
22 ก.ย. 2012

กิจกรรมออกเยี่ยมเณรแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย และเณรเล็กคณะเบธารามที่พะเยา ่ เพื่อเป็นกำลัีงใจและเป็นการส่งเสริมกระแสเรียกให้กับน้องเณร พร้อมกับนำสิ่งของและปัจจัยมามอบให้ด้วย

 
16 ก.ย. 2012 วันที่ 16 กันยายน 2555 ได้มีการตั้งกลุ่มเซอร์ร่าเป็นกลุ่มทดลองที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มพิษณุโลกและกลุ่มนครสวรรค์
 
8 ก.ย. 2012 เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดประชุมฟื้นฟูจิตใจ เรื่องความเชื่อ (คริสตชนทั่วโลก ต้องฟื้นฟูความเชื่อ) และการปร ะกาศข่าวดีแบบใหม่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตึกโบนุส พาสตอร์  นครสวรรค์  
7 ก.ย. 2012 งานสวดและพิธีปลงศพพระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชกิตติคุณ แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2012 เวลา 10:30 น. ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ --- มีสมาชิกเวอร์ร่าหลายคนไปร่วมพิธีด้วย
 
10 ก.ย. 2012 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ คุณยาย ยออันนา ลัดดา มังกาย สมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่รุ่นแรก และเป็นมารดาของบาดหลวง วีระพงศ์ มังกาย
ได้มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้าเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2012
 
2 ก.ย. 2012 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอแจ้งให้ทราบว่า พระผู้เป็นเจ้าได้ยก พระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชกิตติคุณ แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2012 เวลา 04:00 น. ณ บ้านพักผู้สูงอายุ บริเวณ อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ --- คลิกกำหนดการได้ที่นี่
 
28 ส.ค. 2012 ขอคำภาวนาสำหรับซิสเตอร์อันนาเปรมจิต. ปทุมราช คณะรักกางเขน จันทบุรี มิสซาปลงศพ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 10.00 น. อาสนวิหารฯ จันทบุรี --- จากคุณหมอวรนุช Friday, August 31, 2012 7:49 AM  
28 ส.ค. 2012 ผมขออภัยด้วยที่ได้ลืมแจ้งให้ท่านทราบ 
ลุง เปโตร แสวง เมธาพุฒิกุล สมาชิกของเซอร์ร่ากลุ่มขอนแก่นของเราได้เสียชีวิต
เมื่อ วันที่ 8 เดือนที่แล้ว (กรกฎาคม) 2012 เนื่องด้วยหกล้มที่บ้าน ท่านมีอายุ 82 ปี 
พวกเราชาวเซอร์ร่าขอนแก่นของคำภาวนาของท่านเพื่อดวงวิญญาณของลุงแหวงด้วยครับ
 
26 ส.ค. 2012 เรื่องโบว์ลิ่ง
เรียน คณะกรรมการฯ ที่เคารพรัก
ข้อมูลและรายชื่อ ส่งแผ่นพับ ใบสมัครและโปสเตอร์เพื่อท่านช่วยประสานงานต่อครับ มีอะไรที่ผิดพลาด ช่วยแก้ไข และขอท่านผู้เกี่ยวข้องกรุณาติดตามผลด้วยนะครับ
นิพนธ์
 
25 ส.ค. 2012  Mr. Sean Yeo ว่าที่ประธานเซอร์ร่าโลกและภรรยา Lucy Yeo ขณะมาเยือนกรุงเทพฯในฐานะแขกของอ.ชัยณรงค์ และได้ไปร่วมพิธีมิสซาฉลองกลุ่มคริสตชนชาวจีนแห่งวัดกาลหว่าร์ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2012 โอกาสนี้ได้พบพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และพระคุณเจ้าได้ให้กล่าวกับบรรดาสัตบุรุษในวัดเรื่องเซอร์ร่าด้วย (ภาพโดยคุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ แห่งกลุ่มกรุงเทพ)  
25 ส.ค. 2012 ทางคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ บ้านพรสวรรค์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในการดูแลของซิสเตอร์คณะรักกางเขน ท่าแร่ ซึ่งมูลนิธิพรสรวรรค์นี้ ให้การเลี้ยงดูเด็กๆ ที่ครอบครัวยากจนมีความขัดแย้ง ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น  
22 ส.ค. 2012 วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี ได้จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจให้กับสมาชิกของกลุ่ม มีสมาชิกมาเข้าร่วม 17 คน
คลิกดูภาพทั้งชุดได้ที่นี่

21 ส.ค. 2012 ขอคำภาวนาให้กับ มารีอากอแรตตี ศศิธร สิงห์สา สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มลพบุรี  
11 ส.ค. 2012 ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา จัดงาน "ครอบครัวเซอร์ร่าศรีราชา เพื่อกระแสเรียก ครั้งที่ 1" ณ หอประชุมวัดพระหฤทัย ศรีราชา
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
และ อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย
ร่วมเป็นประธาน
 
11 ส.ค. 2012 ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 คุณแม่ปรานี สนใจ และสมาชิกเซอร์ร่าอีกหลายคน ได้รับโล่ห์แม่ดีเด่นจากกสมาคมคาทอลิก ที่วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
 
10 ส.ค. 2012 ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ เทเรซา วัลยา ทัฬหะกุลธร สมาชิกเซอร์ร่าบ้านโป่ง
 
9 ส.ค. 2012 ประชุมเขต 172/1
ขอเชิญคุณพ่อจิตตาธิการ, คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่า เขต 172/1 หรือตัวแทน  เข้าร่วมประชุมวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 10.30 น - 12.30 น. ณ วัดพระคริสตราชา     บ้านช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 
8 ส.ค. 2012 ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ ยอแซฟ สุริยนต์ (ขวัญ) ผาสุข สมาชิกปฏิบัติงานคณะเซอร์ร่า จันทบุรี พระได้เรียกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012 
 
5 ส.ค. 2012 สมณทูตองค์ใหม่ประจำประเทศไทย  
1 ส.ค. 2012 แนวทางออมทรัพย์เพื่อกิจกรรมเซอร์ร่า จากคุณทิพากร  เนื่องจากคณะเซอร์ร่า มีกิจกรรมในอนาคตหลายรายการ จึงขอเสนอแนวทางการออมเงิน เพื่อเมื่อถึงวันงาน จะได้ไม่เป็นภาระหนักจนเกินไป  
28 ก.ค. 2012

เซอร์ร่าสากลอนุมัติเขตใหม่แล้ว

 
30 ก.ค. 2012 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา จัดงาน "ครอบครัวเซอร์ร่าศรีราชา เพื่อกระแสเรียก ครั้งที่ 1" จัดจำหน่ายสลากการกุศล และงานเลี้ยงโต๊ะจีน เวลา 18.00 น.  
30 ก.ค. 2012  ขอเชิญเข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจประจำปี เซอร์ร่าจันทบุรี วันที่ 13  สิงหาคม 2012    
30 ก.ค. 2012  รายงานการประชุมคณะเซอร์ร่าจันทบุรี ครั้งที่ 413 (ปีที่ 20 ครั้งที่ 4/ 2012- 2013) วันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม   ค.ศ. 2012  
25 ก.ค. 2012  กิจกรรมของกลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่ 4 รายการ  
22 ก.ค. 2012 วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ก.ค ๕๕ กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีเยี่ยมสัตบุรุษวัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี ภารกิจในครั้งนี้ก็เพื่อแบ่งปันบทบาทหน้าที่ขององค์กรเซอร์ร่า   และรณรงค์ช่วยเหลือบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ในการส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อพระสงฆ์
15 ก.ค. 2012 วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ค ๕๕ กลุ่มลพบุรีไปรณรงค์หาทุนสนับสนุนกระแสเรียกบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ และแนะนำตัวกลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี  ที่วัดอัครเทวดา มีคาแอล อ.เมือง  จ.ลพบุรี
 
14 ก.ค. 2012 บุกเบิกกลุ่มทดลองใหม่ที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล
วันที่ ๑๔ ก.ค ๕๕ กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีและพิษณุโลก นัดกันไปอ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพื่อบุกเบิกกลุ่มทดลองใหม่ที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล

 
12 ก.ค. 2012 เชิญการประชุมสภาเชอร์ร่าครั้งที่ 1
... ขอเชิญคุณพ่อจิตตาภิบาล ท่านที่ปรึกษา และกรรมการสภาฯ ทุกท่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2012-2013 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2012 ณ ห้องประชุม วัดเซนต์จอห์น เวลา  8.30 – 12.00 น.  
.... จดหมายเชิญประชุม คลิก .... วาระการประชุม คลิก


 
8 ก.ค. 2012 กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๕๕ มีสมาชิกทดลองใหม่เข้าร่วมประชุม ๑ คน หัวข้อเรื่องการประชุมสำคัญ คือ การหาสมาชิกเพิ่ม (วัดที่วิเชียรบุรี) และ.รณรงค์กองทุนช่วยเหลือบ้านเณร (วัดที่ลพบุรี วัดที่สระบุรี )  
16 ก.ค. 2012  ขอคำภาวนเพื่อดวงวิญญาณเปโตร สมพงษ์ บุญทอด บิดาของคุณพ่อบัวทอง บุญทอด ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น  
12 ก.ค. 2012  ขอคำภาวนา เป็นพิเศษ แด่ ดวงวิญญาณ ปิโอ สมจิตร  สาสาย  สามีของ แม่ประยูร สาสาย (สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มหนองคู)  
10 ก.ค. 2012 ข่าวจากเขต 172
ขอเลื่อนการจัดฟื้นฟูจิตใจของเขต 172 ในสิงหาคม
 
10 ก.ค. 2012 10 กรกฎาคม 2012 กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงหน้าเว็บใหม่แล้ว โดยคุณพวงรัตน์ เวโรจน์ สมาชิกหญิงคนเดียวของกลุ่ม เป็นประธาน  
8-14 ก.ค. 2012 อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับปีืั้ 36 ประจำวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2012 ลงข่าวงานวันครอบครัวเซอร์ร่า ที่อุดรธานี 5-7 พ.ค. 2012
8 ก.ค. 2012 กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๕๕ มีสมาชิกทดลองใหม่เข้าร่วมประชุม ๑ คน หัวข้อเรื่องการประชุมสำคัญ คือ การหาสมาชิกเพิ่ม (วัดที่วิเชียรบุรี) และ.รณรงค์กองทุนช่วยเหลือบ้านเณร (วัดที่ลพบุรี วัดที่สระบุรี )  
7 ก.ค. 2012 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2012 เวลา 10.00 – 12.00 น. อ.ชัยณรงค์ นำคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าฯ เข้าเยียมคำนับ พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู็ถวายตัว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยคุณอัญชัน ประธานสภาฯ และแนะนำประธานสภาฯ คนใหม่ คุณสนทยา วิศพรรณ์ เพื่อขอคำแนะนำในการการดำเนินงานในปีต่อไป ณ สำนักงานพระสังฆราช บางรัก กรุงเทพฯ
 

5 ก.ค. 2012 ขอคำภาวนาเพื่อวิญญาณของ ยอแซฟ ไพโรจน์  โพธ์ไทร สมาชิกอาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้งคณะเซอร์รุ่นแรกของประเทศไทย

 
30 มิ.ย. 2012 คุณสมพจน์ จากกลุ่มขอนแก่น ส่งรูปพระสงฆ์น้อยมาแบ่งปัน คุณกิ้ง เคยส่งมานานแล้ว แต่เปิดไฟล์ไม่ได้ ์
 
26 มิ.ย. 2012 เอกสารกระแสเรียกล่าสุดของวาติกัน
------ อ.ชัยณรงค์ส่งเอกสารกระแสเรียกล่าสุดของวาติกัน (ออกเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012) เรื่อง Pastoral Guidelines for Fostering Vocations to Priestly Ministry หรือ แนวทางการอภิบาลกระแสเรียกของการเป็นสงฆ์ ----- อ่านทั้งหมด
และเอกสาร --- วาติกันชี้แนวทางอภิบาลกระแสเรียก ----- อ่านไทย


 
26 มิ.ย. 2012 ยินดีกับพระอัครสังฆราชตาเกล
- วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายนที่จะถึงนี้ เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ... อ่านต่อ 
 
25 มิ.ย. 2012 Serra Connects - จดหมายข่าวออกใหม่ของเซอร์ร่าสากล
---- คุณฌอน ประธานเซอร์ร่าสิงคโปร์แจ้งว่า องค์การเซอร์ร่าสากล ได้ออกจดหมายข่าวแบบดิจิตอลฉบับใหม่ชื่อ Serra Connects
อ่านได้ที่นี่ คลิก

 
22 มิ.ย. 2012 Pastoral Guidelines for Fostering Vocations
------ สมณกระทรวงการศึกษาและอบรมแห่งสันตะสำนัก จะมีการแถลงข่าวที่กรุงโรม เวลา 11.30 น. เกี่ยวกับเอกสารฉบับใหม่ของแผนกงานเพื่อกระแสเรียกสงฆ์ เรื่อง Pastoral Guidelines for Fostering Vocations to Priestly Ministry หรือ แนวทางการอภิบาลกระแสเรียกของการเป็นสงฆ ----- อ่านทั้งหมด
 
16 มิ.ย. 2012 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2012 เวลา 14.00 – 16.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเขต 172  ครั้งที่ 1 (1/2012 - 2013) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน วัดพระหฤทัย ศรีราชา  
 

16 มิ.ย. 2012

สังฆมณฑลจันทบุรีบวชพระสงฆ์ใหม่
----- วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2012
ที่วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ูศรีราชา มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 6 องค์ เป็นของสังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค์ ของคณะคามิลเลียนชาวเวียตนาม 2 องค์ โคยมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี สมาชิกเซอร์ร่าจากกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจจำนวนมาก ----- คลิกดูภาพชุด

 

Go Top
Back to Homepage