การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 9 (2008-2009)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2009
ณ  ห้องประชุมใต้วัดเซนต์จอห์น
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ชุดที่ 4 นำเสนอ 15th Serra Asian Comvention 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์


อ.ชัยณรงค์แนะนำทีมงานประเทศสิงคโปร์ เจ้าภาพจัดงานการประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย  16 -18 เมย. 2010  


Mr.Sean Yeo ประธานกลุ่มเซอร์ร่าสิงคโปร์         


Lucy - - - - - - - - - Monuca


Serena


Back to Homeage