เขตเซอร์ร่า 172

หน้าหลักเขต 172 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร
ห้องเอกสารเขต 172
รายงานการประชุม
เอกสารอื่นๆ

วาระปี 2014-2015
วาระการประชุมเขตครั้งที่ 1/2014 17 ส.ค.14
จดหมายประชุมเขตครั้งที่ 1/2014 17 ส.ค.14

วาระปี 2010-2011
รายงานการประชุมเขตครั้งที่ 3/2009 19 มิ.ย.10

วาระการประชุมเขตครั้งที่ 1/2010 18 ก.ย.10
รายงานการประชุมเขตครั้งที่ 2/2010 4 ธ.ค.10

รายงานการประชุมเขต172 ครั้งที่3 วังน้ำเขียว 4 ธค.10
รายงานการประชุมเขต172 ครั้งที่4 ศรีราชา 4 ธค.10
รายงานการประชุมเขต172/1ทดลอง 12 มี.ค.2011

วาระปี 2012-2013
วาระการประชุมเขตครั้งที่ 1/2012 16 มิ.ย..12

วาระปี 2014-2015
แผนงานเขต 172 ปี 2014-2015

วาระปี 2010-2011
รายงานประจำปี 09-10.pdf
นโยบายเขต 172 ปี 2010-2011.pdf
สรุปฟื้นฟูจิตใจเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี09.pdf
สารเซอร์ร่าเขต 172
วาระปี 2012-2013
แผนงานเขต 172 ปี 2012-2013.pdf

Back to Homepage