ข่าว-กิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2014

วันที่
กิจกรรม
ภาพ
23 พ.ย. 2014

วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2014 วันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ กลุ่มลพบุรี 4 คน เด็ก 16 คน และกลุ่มพิษณุโลก 6 คน เด็ก 5 คน เดินทางไปร่วมกิจกรรมกระแสเรียก "โครงการเด็กช่วยมิสซา" ร่วมกับบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา

23 พ.ย. 2014 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2014 เวลา 13.00 น.การประชุมเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ครั้งที่ 3 / 2014 – 2015 ที่อาคารวัดบางแสน
23 พ.ย. 2014 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2014 มิสซาวันสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์สากลจักรวาล และวันภาวนาเพื่อกระแสเรียก ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน บราเด้อท็อป เณรใหญ่คณะเยสุอิต จากวัดซ่งแย้ แบ่งปันประสบการณ์กระแสเรียก ผู้ฝึกหัดจากบ้านแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ ศรีราชา แบ่งปันประสบการณ์ กระแสเรียก
23 พ.ย. 2014 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2014 พิธิปฎิญาณสมาชิกเซอร์ร่าใหม่ 2 ท่าน อันนา ประคอง อินทะนงค์และ อันนา ธนพรพรรณ นีรสิงห์ โดยพระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยราที่อาสนวิหารแม่พระฯ อุบลฯ
16 พ.ย. 2014 โครงการเยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา การแสวงบุญ และประชุมเขต 172 ครั้งที่ 2วันเสาร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 คลิกดูภาพชุดใหญ่ที่นี่
15 พ.ย. 2014 ในวันเปิดเสกวัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ 15 พฤศจิกายน 2014
3 พ.ย. 2014 เยี่ยมเซอร์ร่ากลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ครูบุษบา  สนใจ จากเซอร์ร่าวัดนักบุญลูกา ลพบุรี และคุณอัญชัญ จากกลุ่มเซอร์ร่า พิษณุโลก ออกเยี่ยมกลุ่มวิเชียรบุรี ได้รับการต้อนรับอย่างดี โดยเฉพาะท่าน ปธ. กลุ่มคนใหม่ คุณภาคภูมิ สกุลวิวัฒน์   ขอให้กลุ่มเซอร์ร่าวิเชียรบุรีเข้มแข็งและมุ่งมั่นตามจิตตารมณ์ขององค์กรตลอดไป
2 พ.ย. 2014 คณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา ไปให้กำลังใจ โอกาสฉลอง 50 ปีการถวายตัวของบราเดอร์ทินรัตน์ คมกฤส และ 25 ปีของบราเดอร์สมพร คงวิมล ที่ ร.ร.อัสสัมชัญ ศรีารชา .... วันนี้ 2 พ.ย. 2014
25 ต.ค. 2014 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม --- คณะเซอร์ร่า แสดงความยินดีกับ พระสงฆ์บวชใหม่ คุณพ่อพรชัยและคุณพ่อประพันธุ์ วันที่ 25 ตุลาคม ที่วัดบางขาม ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี
25 ต.ค. 2014

ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 ---- ประชุมเขต 140
ณ บ้านครูบุษบา สนใจ อยู่ติดกับบริเวณวัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรีเวลา 13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการเขต 140

28 ก.ย. 2014 การประชุมเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ครั้งที่ 1 / 2014 – 2015 วันอาทิตย์ที่   28  กันยายน  พ. ศ. 2557  ณ ห้องประชุมเบธานี วัดบางแสน ในโอกาสนี้ อาจารย์วิชัย บุญเจือ ได้มอบงานให้ คุณกัญญ์ณณัฐ  ละเอียดจิตต์ ประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการ  และวันนี้คุณ รัชนก กาญจนาวรรณากร อดีตประธานเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบกับกลุ่มเซอร์ร่า และการทำงานกับเซอร์ร่า  
28 ก.ย. 2014 คณะเซอร์ร่าบางแสนจัดแสดงความยินดีให้คุณพ่อมิเกล จิตตาธิการ ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม อัครเทวดามีคาแอล และอวยพรในโอกาสจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศสเปน โดยมีเด็กเล็กๆ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก
27 ก.ย. 2014 สมาชิกคณะเซอร์ร่าบางแสน ไปร่วมฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี และเยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงกัลกััตตา ผู้ฝึกหัดรุ่นเล็ก ในบ้านผู้ฝึกหัดคณะรักกางขนจันทบุรี ที่ปราจีนบุรีด้วย
24 ก.ย. 2014 ด้วยรักและอาลัย อยู่ร่วมกันครั้งสุดท้าย กับมารีอา พัชรา (มด) ทองสุก เซอร์ร่าบางแสน วันที่ 24 กันยายน ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ก่อนนำไปฝังที่วัดแม่พระนิจจนุเคราะห์ ระยอง
21 ก.ย. 2014 ขอคำภาวนาอุทิศแด่วิญญาณ มารีอา พัชรา (มด) ทองสุข สมาชิกเซอร์ร่าบางแสน พระรับไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 1 ทุ่ม เจ้าภาพตั้งศพ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสนพื่อสวดภาวนาและจัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 - วันอังคารที่ 23 กันยายน ก่อนนำไปฝังที่วัดแม่พระนิจจนุเคราะห์ ระยอง
31 ส.ค. 2014 การประชุมกลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014 ณ ห้องประบระชุมบ้านพักพระสงฆ์ วันนี้มีผู้เข้าประชุม 60 คน
30 ส.ค. 2014 การประชุมกรรมการบริหารเขต 194 ครั้งที่ 1 ปี 2014-2015 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 ณ ห้องประชุมสภาภิบาล อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
28 ส.ค. 2014 วันที่ 28 สิงหาคม 2014 วันฉลองบุญราศรีฮูนิเปโร เซอร์ร่า ผอ.นิคม กายราช ประธานเขต 194 และสมาชิกในสังฆมณฑล อุบลราชธานี อุดรธานี และท่าแร่ ได้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มท่าแร่ ทำบุญขอมิสซาสุขสำราญสำหรับสมาชิก และอุทิศส่วนกุศลแด่สมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว
28 ส.ค. 2014 28 สิงหาคม 2014 วันฉลองบุญราศรีฮูนิเปโร เซอร์ร่า สมาชิกเซอร์ร่าอุบลฯ ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบคุณ และเลี้ยงอาหารน้องเณร บ้านเณรพระคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี
25 ส.ค. 2014 คุณวินิจได้แนบ เวบไซท์ youtube ชุดจำลองแบบพระคริสต์ มาเพื่อแบ่งปัน เหมาะใช้รำพึงในโอกาสต่างๆ ผ่านทาง Serra Line คลิกไปที่ www.voicewithyou.com/imitasound.html
23 ส.ค. 2014 เซอร์ร่าท่าแร่กลุ่มวัดท่าแร่และกลุ่มทดลองฟาติมา ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2014-16 วันที่ 23 สิงหาคม 2014
17 ส.ค. 2014 การประชุมเซอร์ร่าเขต 172 ครั้งที่ 1 ปี 2014-2015 ณ ห้องประชุมบ้านเบธานี วัดแมพระเมืองลูร์ด บางแสน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เพื่อพิจารณาโครงสร้าง แผนงาน และภารงานชองคณะเซอร์ร่าเขต 172 ==> คลิกดูภาพชุดใหญ่ที่นี่
9-10 ส.ค.. 2014 ประชุมสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย สมัยที่ 1 /1 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2014 บ้านสวนยอแซฟ สามพราน ==> คลิกดูภาพชุดใหญ่ที่นี่
3 ส.ค. 2014 จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2016 คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ Joseph Vinij vinijv@yahoo.com
ได้แนบแถบเชื่อมโยง (Link) มาท้ายนี้เป็นวารสารของเซอร์ร่า สากล ฉบับล่าสุด
22 ก.ค.. 2014 วันที่ 22 กรกฎาคม จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015 ฉบับที่ 2 ถึงคุณพ่อจิตตาภิบาล ที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า เรื่องวาระการประชุมสภาเซอร์ร่า วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2014
13 ก.ค.. 2014 คณะเซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานี ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมที่สำนักงานสังฆมณฑล ... คุณสุมาลี ดาวหนจากกลุ่มหนองคูร่วมประชุมด้วย
13 ก.ค.. 2014 คณะเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก เยียมพระสงฆ์เกษียณสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่บ้านสิเมโอน สังฆมณฑลนครสวรรค์
13 ก.ค.. 2014 ครูบุษบา สนใจ ประธานคณะเซอร์ร่าเขต 140 นำสมาชิกเซอร์ร่าเขต 140 เข้าเยี่ยมคำนับพระคุณเจ้า ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และในโอกาสที่ประธานเขตและประธานกลุ่มต่างๆ เข้ารับตำแหน่งใหม่
13 ก.ค. 2014 การประชุมเซอร์ร่าเขต 140 ครั้งที่ 1 ปี 2014-2015 ณ ห้องประชุมศูนย์มิสซัง สังฆมณฑลนครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014 เวลา 13.00 น
13 ก.ค.. 2014 เชิญอ่าน จดหมายข่าวเซอร์ร่า ฉบับเดือนพฤษภาคม 2014
13 ก.ค. 2014 เชิญอ่าน จดหมายข่าวเซอร์ร่า ฉบับเดือนพฤษภาคม 2014
12 ก.ค. 2014 คุณสมฤทธิ์ กายราช ปธ กลุ่มทดลองฟาติมา นำสวดเปิดประชุมร่วมกับคูณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ จิระศักดิ์ อุ่นหล้า รองอธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
12 ก.ค. 2014 กลุ่มเซอร์ร่าเซนต์จอห์นประชุมกรรมการ ครั้งที่1/2014
6 ก.ค. 2014 ประชุมกลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก ครั้งที่1/2014 คุณสุรพันธ์ สินอุดมไพศาล มอบเครื่องหมายกางเขนให้กับประธานใหม่ คุณกิตติพงษ์ ทบวงศรี โดยมี คุณพ่อไพโรจน์  จิตตาธิการเป็นสักขีพยาน
5 ก.ค. 2014 วันที่ 5 กรกฎาคม ถอดเทปบรรทึกเสีียง คำบรรยายจากท่าน อาจารย์ ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย วิทยากรรับเชิญ โอกาส วันประชุมเซอร์ร่าเขต 140 ณ สำนักมิสซังนครสวรรค์  วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014
5 ก.ค. 2014 วันที่ 5 กรกฎาคม จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015 ฉบับที่ 1 ถึงคุณพ่อจิตตาภิบาล ที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า เรื่อง การรับหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯในวาระนี้ต่อเนื่อง 2 ปี
5 ก.ค. 2014 ภาพ ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์  เข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่ง ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2014  ณ วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
อ่านจดหมายถึงคุณพ่อจิตตาภิบาล, ท่านที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า
อ่านวิสัยทัศน์และนโยบายปี 2014 – 2015
ดูชื่อและภาพคณะกรรมการอำนวยการสภาฯ ปี 2014-2015
1 ก.ค. 2014 เชิญอ่าน จดหมายข่าวเซอร์ร่า ฉบับเดือนพฤษภาคม 2014
28 มิ.ย.. 2014 การประชุมใหญ่คณะกรรมการอำนวยการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย และพิธีปฏิญาณตัวเข้ารับหน้าที่ประธานของสภาฯ เขต และกลุ่ม ปี 2014 -2015 วันที่ 28 มิถุนายน 2014  ณ วัดเซนต์จอห์น  กรุงเทพมหานคร
30 มิ.ย.. 2014 คุณวินิจส่งจดหมายข่าวงานประชุมเซอร์ร่าเอเชียคั้งที่ 17 มาให้อ่านกันครับ มีรูปสมาชิกจากไทยหลายรูป เชิญอ่านได้เลย
28 มิ.ย.. 2014 คณะเซอร์ร่าอุดรธานี  ไปร่วมแสดงความยินดี โอกาสครบบวช 56 ปี ชีวิตสงฆ์  ของพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร (ย้อนหลัง)  ที่บ้านพัก
8 มิ.ย.. 2014 วันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น.เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรีมีการประชุม
8 มิ.ย.. 2014 วันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น.เซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลกมีการประชุม
8 มิ.ย.. 2014 วันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น.กลุ่มอุบลฯ มีการประชุมและเตรียมร่วมฉลองสังฆภาพ ครบ ๖๐ ปี ๒ องค์ ๕๐ ปี ๑ องค์ และบวชพระสงฆ์ใหม ่๓ ท่านและสังฆานุกร ๑ ท่าน จะมีพิธีในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
5 มิ.ย.. 2014 5 มิ.ย.. 2014 --- คุณสุนทร พงษ์เหมวัฒนา รองประธานฝ่ายสื่อสาร คณะเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่ ส่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่ ปี 2014-2015 มาให้ก่อนใคร ตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงแล้ว
5 มิ.ย.. 2014 5 มิ.ย.. 2014 --- คุณแม่วิเรียม ศรีวรกุล และคุณสมฤทธิ์ กายราช สองสมาชิกเซอร์ร่าท่าแร่ มาเยี่ยมและเฝ้าคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล สงฆ์คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี เข้าผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจที่ รพ. เซนต์หลุยส์ ตอนนี้ฟื้นแล้ว ทุกอย่างปลอดภัย คณะเซอร์ร่าขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันภาวนาและเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหายเร็วๆ
1 มิ.ย.. 2014 คุณจำรัส รุ่ง เซอร์ร่าอุบลราชธานี ไปร่วมมิสซาโอกาสคุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแมง พระสงฆ์คณะ MEP เจ้าอาวาสวัดวารินชำราบ ครบรอบบวช ๖๒ ปี ขอคำภาวนาให้คุณพ่อมีสุขภาพดี แข็งแกร่ง
31 พ.ค. 2014 คณะเซอร์ร่าบางแสน เข้าร่วม พิธีการต่อคำปฏิญาณ พิธีรับนวกเณรี และสมัครเณรี ของภคิณีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และฉลองศาสนนามของพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ ณ ศุนย์อบรมรักกางเขน ศรีราชา วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2014
27 พ.ค. 2014 R.I.P. --- คณะเซอร์ร่าประเทศไทย ขอร่วมอาลัย และขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญาณของ ดอมินิกโก สรรพสิทธิ์ สิงห์สา สามีของมารีอา สมพร สิงห์สา สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี  .... อังคารที่ 27- ศุกร์ที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 19.30 - สวดวจนพิธีกรรม ณ ศาลานักบุญยอแซฟ หมู่บ้านพระวรสาร ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ... เสาร์ที่ 31 พ.ค. 56 เวลา 10.00 - พิธีปลงศพ ณ โบสถ์นักบุญลูกา ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ==> คลิก
25 พ.ค. 2014 ประธานคณะเซอร์ร่าบางแสน เชิญชวนสมาชิก วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน   ร่วมกันให้กำลังใจ และสวดภาวนาเพื่อคุณพ่อเบด้า ยาสเซา (ผู้ใจดี) เจ้าอาวาส ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม นักบุญเบดา ผู้น่าเคารพ --- 25 พฤษภาคม
25 พ.ค. 2014 25 พฤษภาคม --- คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรเล็ก สามเณราลัยจอห์น ปอล รับทุนกระแสเรียก  และฉลองครบ 20 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
25 พ.ค. 2014 25 พฤษภาคม --- มีพี่น้องคริสตชนมาจำนวนมากจากวัดใกล้เคียง มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณครั้งแรก โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ ของคุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ มนาสันต์ วงษ์วาร เอส.เจ. ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ทั้งมิสซาภาษาอังกฤษและภาษาไทย.
24 พ.ค. 2014 24 พฤษภาคม --- มีพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ ของ สังฆานุกร ฟรังซิสเซเวียร์ มนาสันต์ วงษ์วาร เอส.เจ. โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน มีเพื่อนพระสงฆ์จาก อินโดเนเซีย สิงคโปร์ และมีพี่น้องคริสตชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก  หลังิธีมีถ่ายรูปร่วมกัน รับพรและปกมือเป็นรายบุคคล และรับประทานอาหารร่วมกัน
17 พ.ค. 2014 วันที่ 17 พฤษภาคม 2014 คุณฌอน เยว (Sean Yeo) ประธานองค์การเซอร์ร่าสกล ชาวสิงคโปร์ ได้เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อเยียมสมาชิกเซอร์ร่าในประเทศไทย และได้เข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชเกรียงศัักดิ์ โกวิทวานิช พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเซอร์ร่า ที่สำนักพระสังฆราช กรุงเทพฯ
15 พ.ค. 2014 R.I.P. --- ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญาณ เรือเอก เสนาะ จันทร์โป๊ บิดาของคุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ สมาชิกเซอร์ร่าบางแสน ตั้งศพไว้ที่บ้านของคุณพ่อ ซ.ร่มฤดี (สุขุมวิท 53) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีกำหนดการและพิธีมิสซา วันพุธที่ 14-17 มีพิธีมิสซา 19.30 น วันอาทิตย์ที่ 18 วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และ วันจันทร์ที่มีพิธีมิสซา 19.30 น วันอังคารที่ 20 มีพิธีปลงศพ เวลา 10.00 น ณ วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ
10 พ.ค. 2014 วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 คณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มเซนต์จอห์น ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
5 พ.ค. 2014 รายงานการประชุมเซอร์ร่าระดับทวีปเอเซีย ครั้งที่ 17 โรงแรม ปาร์ค พลาซ่า (Park Plaza Hotel) เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 2-4 พฤษภาคม 2014 โดยคุณนิพนธ์ คุณสิริพร และคุณอัญชัญ
4 พ.ค. 2014 วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. คณะเชอร์ร่าบางแสน และสมาชิกวัด บางแสน แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ ด.ญ.กัลกัตตา อยู่เปี่ยมสุข ที่สมัครเข้าเป็นผู้ฝึกหัดรุ่นเล็ก ในบ้านผู้ฝึกหัด โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
27 เม.ย. 2014 คณะเชอร์ร่าบางแสน ประชุมประจำเดือนเมษายน เรื่ื่องสำคัญคือ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม จะมีบวชพระสงฆ์คณะเยสุอิต 1 องค์ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จึงขอเรียนเชิญเซอร์ร่าทุกท่านทุกกลุ่มล่วงหน้า รายละเอียดจะนำเสนอโดยเร็ว
27 เม.ย. 2014 คณะเชอร์ร่าจันทบุรี ประชุมประจำเดือนเมษายน มีแจกเสื้อตัวใหม่ด้วย รายงานโดย Rung
27 เม.ย. 2014 ขอคำภาวนาแด่คุณยาย มารีอาบัวไหล ตงกะพง เกิดใหม่ในพระเจ้า 27 เมษายน 2014 อายุ 92 ปี สมาชิกเซอร์ร่ารุ่นแรกของกลุ่มท่าแร่ จะมีิสซาหน้าศพเย็นวันจันทร์ที่ 28 และมิสซาปลงศพบ่าย 2 โมง วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 R.I.P รายงานโดย Paul Kaiyarat
21-23 เม.ย. 2014 ประธานเซอร์ร่าเขต 140 ครูบุษบา สนใจ พร้อมคณะ 10 คน เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าพนม (กลุ่มทดลอง)และร่วมประชุมประชุมกับกลุ่มม เป็นการประชุมครั้งแรกของกลุ่ม รับทราบแนวการดำเนินงาน การจัดประชุม การจัดเเอกสาร และการจัดกิจกรรม ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ. สุราษฏร์ธานี
18 เม.ย. 2014 อุดมสารรายสัปดาห์ ปีี่ 38 ฉบับที่ 16-17 ประจำวันที่ 13-26 เมษายน 2013 หน้า 19 ลงข่าว คณะเซอร์ร่าเขต 172 จัดประชุมเขต และการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ร่า ณ เดอะธารา รีสอร์ท  พัทยา  จ.ชลบุรี 22-23 มี.ค.. 2014
22-23 มี.ค.. 2014 ประธานเซอร์ร่าเขต 140 ครูบุษบา สนใจ พร้อมคณะเยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าพนมแบบ 3 in 1 ร่วมฉลองวัดถ้ำสิงห์ ร่วมโครงการค่ายกระแสเรียกกับคณะเณรใหญ่จากบ้านเณรแสงธรรม และร่วมประชุมประชุมกับกลุ่มทดลองพนม ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ. สุราษฏร์ธานี
15-16 มี.ค. 2014 คณะเซอร์ร่าเขต 172 จัดประชุมเขต และการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ร่า ณ เดอะธารา รีสอร์ท  พัทยา  จ.ชลบุรี มีสมาชิกเซอร์ร่าจากกลุ่มเซนต์จอห์น กลุ่มจันทบุรี กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา เข้าร่วม 35 คนโดยมี พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีมิสซาเปิดการสัมมนา และ คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆทณฑลจันทบุรี เป็นวิทยากรการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฟื้นฟูการเป็นสมาชิกกลุ่มและการทำงานร่วมกันเป็นทีม” สร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกอย่างมาก
8-9 มี.ค. 2014 การอบรม ฟื้นฟูจิตใจ สมาชิกเซอร์ร่า เขต 194 เมื่อ 8- 9 มีนาคม 2014 ที่วัดนักบุญมาการีตา ท่าแร่ จ.สกลนคร สมาชิกจากกลุ่มท่าแร่.ฃ้างมิ่ง อุดร โพนสูง ขอนแก่น เมืองพล บ้านใผ่ อุบล หนองคูและซ่งแย้ รวมทั้งหมด 105 คน และเป็นการประชุมเซอร์ร่าเขต 194 ด้วย
6 มี.ค. 2014

ประธานคณะเซอร์ร่าบางแสน ให้กำลังใจ และสวดภาวนาเพื่อคุณพ่อเบด้า ยาสเซา (ผู้ใจดี) เจ้าอาวาส ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 6 มีนาคม 2014


6 มี.ค. 2014

เซอร์ร่าบางแสน ร่วมฟื้นฟูจิตใจและฝึกสมาธิร่วมกับสภาอภิบาล วัดบางแสน ณ ห้องประชุมเบธานี


3 มี.ค. 2014

คณะเซอร์ร่ากรุงเทพฯ รนณรงค์หาทุนสร้างวัดบุญราศรีเซอร์ร่า ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ22 ก.พ. 2014

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014 ณ ห้องประชุมวัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ


15 ก.พ. 2014

เชิญอ่าน จดหมายข่าวเซอร์ร่า ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ฉบับเดือนมกราคม 2014 คลิก


15 ก.พ. 2014

วันเสาร์ที่ 15 ก..ค. 2014 สมาชิกเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ กลุ่มพิษณุโลก ลพบุรี และวิเชียรบุรี ไปร่วมฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด อุตรดิตถ์ และให้กำลังใจคุณพ่อพิทักษ์ ศิลาโคตร อดีตจิตตาธิการเซอร์ร่าลพบุรี และยังช่วยบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ ขายเสื้ื่้อหารายได้ให้บ้านเณรด้วย9 ก.พ. 2014

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย  ประชุมสภาฯ  ครั้งที่ 3 / 2013 -2014  ในวันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2014/2557  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารของวัดเซนต์จอห์น  เวลา 08.30 - 13.30 น.  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ คลิกดูหนังสือเชิญ
แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าฯ ครั้งที่ 2 / 2013 -2014 คลิกดูหนังสือเชิญ3 ก.พ. 2014
คุณวินิจเชิญอ่านจดหมายข่าว Serra Connect ขององค์การเซอร์ร่าสากล ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2014
3 ก.พ. 2014
คุณวินิจเชิญอ่านจดหมายข่าว Bellringers ขององค์การเซอร์ร่าสากล เดือนมกราคม 2014 มีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการองค์การเซอร์ร่าสากล สมัยปี 2014-2015
1 ก.พ. 2014

คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี พร้อมด้วยคุณพ่อจิตตาธิการ ในงานฉลองวันนักบวชสากลสังฆมณฑลจันทบุรี ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014
18 ม.ค. 2014

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต และ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น ประธานในพิธีปลงศพคุณพ่อโยเซฟ วัลลภ จำหน่ายผล สงฆ์คณะพระมหาไถ่ และ นักบวชชาย-หญิง พีน้องสัตบุรุษจำนวนมาก ณ.อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี18 ม.ค. 2014

พืธีปลงศพคุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เสาร์ที่ 18 มกราคม 201418 ม.ค. 2014

เซอร์ร่า พิษณุโลก เข้าเงียบ ที่วัดเซ็นต์นิโกลาส วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2014 ???

17 ม.ค. 2014

นำสมาชิกเฃอร์ร่าภาวนาอุทิศแด่คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล ทีาศาลาปีติมหาการุณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล มิสฃัง ท่าแร่-หนองแสง17 ม.ค. 2014

คณะเชอร์ร่าบางแสน และผู้อำนวยการสภาอภิบาล ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวัน อุทิศให้คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 19.00 น. ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี16 ม.ค. 2014

คุณสุมาลี ดาวหน เซอร์ร่าหนองคู ไปร่วมมิสซางานศพคุณพ่อเสงี่ยม ดีศรีวรกุล ที่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา19.30 น.

15 ม.ค. 2014
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ อันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล เกิดใหม่ในพระเจ้า 15 มกราคม 2014 คุณพ่อเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 1930 ที่บ้านท่าแร่ บวชเป็นพระสงฆ์ 20 ธันวาคม 1961 รามอายุ 84 ปี ศพของท่านจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาปิีติมหาการุ ณ อาสนวิหารอุครเทวดามีคาแอลท่าแร่ สกลนคร.วันพุธที่ 15-16-17 มกราคม 2014 เวลา 19.30 น.จะมีพิธีบูชาขอบคุณ กำพนดการปลงศพในเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2014 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
8 ม.ค. 2014

R.I.P. --- ขอคำภาวนาสำหรับคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันอังคารที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่าน จะจัดขึ้นที่วัดพระมหาไถ่ ในวันพุธที่ 8 ถึงวันอังคารี่ 14 ม.ค. เวลา 19.oo น. จากนั้นจะย้ายไปสวดที่อาสนวิหารแม่พะปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ถึงวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. เวลา 19.oo น. มิสซาปลงศพวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พะปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

กิจกรรมปี 2012

Go Top
Back to Homepage